طراحی اتوماسیون اداری

طراحی اتوماسیون اداری:

در حال حاضر بیشتر ادارجات دولتی وخصوصی ،کارخانجات وشرکت های کوچک در فعالیت های مختلف دارای قسمت های مختلف هستند.که هر یک از این شرکت ها از شخص مدیریت گرفته تا کارمند جزء و همچنین در رابط با نهاد های دیگر دارای بروکراسی اداری خاصی هستند.بیشتر این سازمانها به دلیل آسان کردن این بروکراسی اداری و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به دنبال ابزار های خاصی هستند که این ابزار ها باعث تاثیر گذاری در بازده آن نهاد خواهد بود.طراحی اتوماسیون اداری در حال حاضر در دستور کار بیشتر نهاد های دولتی قرار دارد تا از روشهای سنتی گردش اسناد جلوگیری شود و باعث افزایش رضایتمندی مراجعه کننده گان نیز شود. طراحی اتو ماسیون اداری،وبیکس،طراحی سایت در تبریز گروه وبیکس ،یکی از شرکتهای معتبر درزمینه طراحی اتوماسیون اداری تحت وب در کشور ، محصولات زیادی را در زمینه فعالیت خود تولید کرده است.که این سامانه ها اکنون در حال اجرا در سازمان های مختلف می باشد و مورد تایید قرار گرفته اند.

پکیج های سیستم طراحی اتوماسیون اداری:

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری:این سیستم باعث افزایش بهتر خدمات و جلب رضایت مشتری و نیز تمرکز به جلب رضایت او می شود.همچنین باعث افزایش وقت برای تیم فروش می شود.و نیز باعث بالا رفتن ارزش سازمان در ذهن مشتری می شود. برنامه ریزی منابع سازمانی:این سیستم باعث همبستگی کلیه بخش ها،افزایش راندمان وکا هش هزینه های حمل ونقل،نگهداری تجهیزات،کنترل در انبار،منابع انسانی وپخش می شود. راه اندازی شبکه های اداری:این سیستم باعث افزایش وقتت در سازمان و ادارات،کاهش نیروی انسانی،امکان کنترل شبکه به صورت بی سیم از ذاه دور تحت وب.تسهیل در گردش مکاتبات داخلی.