طراحی سایت مشاورین املاک

طراحی سایت مشاورین املاک

طراحی سایت مشاورین املاک درطراح ی سایت مشاورین املاک که به گونه ای با سایر سایت ها تفاوت دارد مواردی باید رعایت شود.یکی از این موارد آسان بودن دسترسی به درخواست مراجعه کننده.مانند رهن،اجاره،خرید زمین،.... همچنین نیاز های مشتری با توجه به محدوده جغرافیایی نیز لحاظ شود.یک وب سایت مشاور املاک حتما صفحه ای به منظور افزودن ملک توسط مشتری را باید دارا باشد که با تایید مدیر سایت املاک در صفحه نشان داده شود.بیشتر مراجعه کنندگان به سایت های مختلف از طریق موتور های جستجو اقدام می کنند به همین دلیل سایت مورد طراحی از لحاظ سئو نیز باید مد نظر باشد. طراحی گرافیکی سایت املاک نیز باید متناسب با این زمینه باشد تا در زمان مراجعه مشتری به سایت رضایت آن را جلب کند.همچنین بتواند نیاز های مشتری را پاسخ گو باشد.

امکانات لازم در طراحی سایت مشاورین املاک:

1.تفکیک مناطق شهری 2.جداسازی درخواست هامانند رهن ،اجاره،زمین کلنگی،.. 3.تفکیک بر اساس قیمت ،کاربری... 4.توضیحات جداگانه برای هر ملک 5.گذاشتن عکس ملک توسط مالکین در سایت و تمامی امکاناتی که در طراحی سایت مشاورین املاک مد نظر است. گروه وبیکس با استفاده از تجربیات خود در زمینه طراحی سایت مشاورین املاک می تواند مشاور خوبی باشد.