طراحی سایت پزشکی

طراحی سایت پزشکی:

طراحی سایت پزشکی؛وبیکس در حال حاضر وجود یک وبسایت برای پزشکان یکی از نیازهای اساسی پزشکان در شبکه گسترده جهانی میباشد.یک وب سایت پزشکی در اولین گام باید خدمات و تخصص های پزشکی را معرفی کند تا از طریق آن به صورت مجازی با بیماران خود ارتباط بر قرار کند.اگر سایت برای یک کلینیک یا مرکز تخصصی طراحی شده باشد ،ارائه خدمات آن مرکز، پزشکان و زمینه فعالیت پزشکان،مشخصات و پزشکان باید لحاظ شود.و اگر سایت برای یک پزشک طراحی می شود باید تخصص و رزومه و زمان و مکان های فعالیت در آن درج گردد.   در طراحی سایت پزشکی بهینه سازی برای موتور های جستجو نیز باید مد نظر باشد.زیرا بیشتر مراجعه کننده گان به سایت های پزشکی از طریق موتور های جستجو وارد سایت می شوند.همچنین گرافیک لازم نسبت به تخصص هر پزشک متفاوت می باشد که طراح می بایست تمامی آنها را مد نظر داشته باشد.

اماکانات لازم در طراحی سایت پزشکی:

1.گرفتن وقت قبلی(رزرواسیون) 2.استفاده از اخبار ومقالات پزشکی 3.تخصص پزشک یا خدمات کلینیک 4.پرسش و پاسخ 5.گالری تصاویر 6.ارسال پیام کوتاه به مخاطبان و سایر امکاناتی که پزشک یا کلینیک مورد نظر درخواست کند. طراحی سایت پزشکی،زیبایی، دندانپزشکان، مراکز عکس برداری و فیزیوتراپی را می توانید از گروه وبیکس در خواست کنید.گروه وبیکس آماده مشاوره با شما عزیزان می باشد.