طراحی گرافیکی

طراحی گرافیکی

طراحی گرافیکی مانند یک وسیله نیرومند دربه تصویر کشیدن در انواع صنعت ها و تبلیغات از گذشته تا به امروز به طور خیلی زیاد استفاده شده است.طراحی گرافیکی به منظور نشان دادن رویدادی و یا خبری در زمان های قدیمی بر روی دیوار های غار ها دیده می شد. و تا به امروز که در روزنامه ها و سایت های خبری برای نشان دادن خبر مهم استفاده می شود.طراحی گرافیکی در زمینه معماری یا طراحی صنعتی و زمینه های دیگر مورد پردازش قرار میگیرد به همین دلیل باید به مفهوم دقیق آن پی برد.گرافیک هنری اثری را خلق می کند که نتیجه تلاش روان او بوده و آن را در قالب رنگها وخطوط نمایان می سازد .گرافیک تبلیغاتی بیشتراز سلیقه اکثریت جامعه تبعیت می کند.در طراحی گرافیکی زمانی که طراح در بحث غلبه کند می تواند در کار تبلیغاتی هنری زیرکانه به کار ببرد و مخاطب را متحیر کند.ولی معمولا سختی اثر برای هنرمندان آن لحظه بیشتر می شود که مجری تصور خود را بهتر از طراح می داند و نزدیک به سلیقه عام مردم می داند.ولی و به ناچار، دخالت و رعایت بخش غیرگرافیکی قسمت جدا نشدنی گرافیک تبلیغاتی است. بخش غیر گرافیکی نه از ملزومات هنر گرافیک، که از ضروریات سفارش به حساب می آید ولی آن زمان که تعداد ومتنوع بودن بخش غیر گرافیکی به اندازه ای باشد که نتوان جمع بندی کرد از آغاز کار وضعیت آن طراح گرافیکی معلوم است.طراحی گرافیکی،طراحی وب سایت در تبریز،weebx.ir تیم وبیکس متشکل  از طراحان مجرب و با انگیزه وبه اثر رساندن طرح های خلاقانه با طراحی گرافیکی سازمانها شرکت ها و نهاد های مختلف ازجمله طراحی سر برگ،لوگو،طراحی کارت ویزیت،طراحی تبلیغاتی ،شما را یاری کند.